II. Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası
14-18 Mart 2022

Hedefler İçin İş Dünyası Platformu (B4G), DCube Döngüsel Ekonomi Kooperatifi (DCube) ve İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) iş birliğinde her yıl geleneksel olarak hayata geçirmeyi hedeflediğimiz Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftasının ikincisini 14-18 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleştiriyoruz.
Hafta boyunca Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Yeşil Ekonomi Dönüşümünde Küresel Deneyimler, Avrupa Yeşil Mutabakatı, Sınırda Karbon Düzenlemesi, Döngüsel Ekonomi Çözümleri, Temiz Teknolojiler ve İnovasyon, Adil Dönüşüm ve Döngüsel Kentler ana başlıklarında farklı ülkelerden uzmanlar ve iş dünyası temsilcilerinin bakış açıları ile değerlendirmeleri paylaşılacak.
Bu yıl Finlandiya Büyükelçiliği ve Business Finland’ın stratejik partnerliğinde çevrimiçi olarak düzenlenecek II. Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftasında, döngüsel ekonomi modelinde kapasite artırımı, öncelikli sektörlerde çözüm tasarımı ve ilgili politikaların geliştirilmesine yönelik çözümleri konuşacağımız panellere tüm üyelerimizi ve paydaşlarımızı bekliyoruz.

Neden Yeşil ve Döngüsel Ekonomi?

Mevcut ekonomik sistemimiz hammaddeden atığa uzanan bir doğruya sahipken bugün karşı karşıya kaldığımız en önemli sorun kaynakların sınırlılığı ile yüz yüze gelmiş olmamız. Bu doğrusallık, kalkınmanın sürdürülebilirlikten uzaklaşmasına neden olurken bir yandan da bugünün ve geleceğin nesillerinin kendi ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldikleri bir dünya oluşturuyor. Geri dönülmez bir noktaya gelmeden oluşturulabilecek çözümlerin başında ise “Yeşil ve Döngüsel” bir ekonomik modelin sahiplenilmesi geliyor.

II. Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası’nda Bizleri Ne Bekliyor?

Etkinlik 14-18 Mart tarihleri arasında her güne yayılan 20 oturuma ev sahipliği yapıyor.

Etkinliğin 14 Mart Pazartesi günü yapılacak açılış konuşmalarında Türkiye ve Avrupa Birliği’nin küresel yeşil ve döngüsel ekonomi gündemine dair vizyonu konuşacak; Türkiye ve Finlandiya iş dünyası temsilcilerinin konuya bakış açılarını ve iyi uygulama örneklerini dinlerken, dünyamızın bugününü ve geleceğini nesiller arası bir bakış açısı ile değerlendireceğiz.

15 Mart Salı günü Paris İklim Anlaşması’nın küresel gündemdeki yansımalarını, iklim hedeflerine ulaşmada döngüsel ekonominin önemini, Türkiye’nin döngüsel ekonomiye geçiş sürecini ve bu alandaki çalışmaları dinleyecek, Türkiye’de sektörlerde döngüsel ekonomi prensiplerinin uygulanması konusunu tartışacağız. Türkiye ve Finlandiya’dan konuşmacılarla döngüsel ekonomiyi kent odağında ele alarak ve döngüsel kent deneyimlerini dinleme fırsatı bulacağız.

16 Mart Çarşamba günü döngüsel ekonomi ve teknoloji ilişkisini masaya yatırırken, öne çıkan teknoloji çözümlerini, özel sektör kuruluşlarının döngüsel ekonomiye geçişte ihtiyaç duyacakları teknoloji adaptasyonuna odaklanacağız. Çeşitli sektörlerden, farklı teknolojik çözümlerle döngüselliği sağlayan şirketlerin iyi uygulama örneklerine kulak vereceğiz.

17 Mart Perşembe günü dönüşümde adaleti, iş gücünün yeşil dönüşüme adaptasyonu ve kapsayıcılığın önemini tüketim kültürünün nasıl değiştiği perspektifinden ele alırken döngüsel dönüşümün iletişimini nasıl yapmamız gerektiği üzerine de fikir geliştireceğiz.

18 Mart Cuma günü haftayı kapatırken “Türkiye’de Beş Sektörde Döngüsellik Potansiyelinin Araştırılması Projesi” rapor lansmanı ile Türkiye'de döngüsel ekonomi alanında farkındalığın oluşturulması ve kaynak verimliliğinin artırılmasını ele alarak ve sektörlerin döngüsel ekonomiye geçişindeki fırsatları ve engelleri değerlendireceğiz.

Döngüsel ekonomi, yeryüzünde yaşamın daha uzun vadeli olabilmesi için yenilikçi çözümler geliştiriyor. Sizi de bu çözümler üzerine bizlerle birlikte düşünmeye davet ediyoruz!